Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Sự khác nhau khi viết "at the bank" và "in the bank" là gì nhỉ?

0 phiếu
level-1 đã hỏi 4 Tháng 4, 2016 bởi Hương Tạ
Hỏi bạn bè:

1 câu trả lời

0 phiếu
level-1 đã trả lời 4 Tháng 4, 2016 bởi Gạo Tám
Cơ bản thì "at the bank" và "in the bank" trong một số trường hợp cùng cả 2 đều được - nghĩa cũng tương tự nhau thôi bạn.

"In the bank" = bên trong ngân hàng
"At the bank" thì có thể là bên trong hoặc bên ngoài ngân hàng

Các câu hỏi liên quan

0 phiếu
1 câu trả lời
Anh Trai Em Ốc: "because" :dùng khi muốn giải thích điều gì, vd: "I didn't visit you because I was busy yesterday""cause" :chỉ nguyên ... it before, I wouldn't agree to take this course again" 
0 phiếu
1 câu trả lời
Diệp Diệp: At the beginning nghĩa là bắt đầu của một thời điểm, một nhiệm vụ nào đó nào đó. VD: At the beginning of the ... vào sau nó được.VD: In the beginning, Mary went to school.
0 phiếu
1 câu trả lời
: In case và In the event diễn tả ý việc gì sẽ xảy ra hoặc không xảy ra. In case và In the event that có nghĩa " lỡ, lỡ ... nhấn mạnh sự không chắc chắn của người nói về điều gì sẽ xảy ra.
+1 phiếu
1 câu trả lời
hà đoàn ngọc: "The fat is in the fire" mới đúng chứ? Theo định nghĩa của Google thì là "something has happened that will surely lead to an ... ứng tức giận. Tiếng Việt có câu gì tương ứng nhỉ ???
0 phiếu
1 câu trả lời
: To be made from sth: cấu trúc có nghĩa được làm/tạo từ thứ gì To be made of cũng có nghĩa tương tự. Tuy nhiên, cần ... of This house is made of bricks. Ngôi nhà này được làm từ gạch.
Welcome to English Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

336 câu hỏi

374 câu trả lời

38 bình luận

1,149 thành viên

Thành viên tích cực

...