Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Đăng nhập

Email/Tên đăng nhập:
Mật khẩu:


Welcome to English Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...