Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

hit-the-nail-in-the-head - Các câu hỏi được Tag gần đây

0 phiếu
1 câu trả lời
Anh Trai Em Ốc: "Hit the nail on the head" chứ nhỉ :v theo mình thì nó có nghĩa là "nói/làm gì đó một cách hoàn toàn chính xác", hay dân dã gọi là "chuẩn cmnr" :v
Để xem thêm, hãy bấm vào danh sách đầy đủ các câu hỏi or các tag phổ biến.
Welcome to English Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...