Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

thanh-ngu - Các câu hỏi được Tag gần đây

Chưa có câu hỏi nào cả!

Welcome to English Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.
...