Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Tag phổ biến nhất

Welcome to English Q&A, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

333 câu hỏi

369 câu trả lời

37 bình luận

1,134 thành viên

...