Thành viên gao - English Q&A

Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Thành viên gao

Thành viên được: 1 năm (since 30 Tháng 3, 2016)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên:
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của gao

Điểm: 1,960 điểm (hạng #1)
Các câu hỏi: 2
Các câu trả lời: 23 (có 2 câu trả lời được chọn hay nhất)
Các bình luận: 1
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 0 câu hỏi, 0 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 0 bỏ phiếu, 0 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 15 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for gao

Please log in or register to post on this wall.
...