Thành viên om phan lao ra bien - English Q&A

Hãy tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi, bạn sẽ tiết kiệm rất nhiều thời gian

Nhưng đừng ngại hỏi và đóng góp câu trả lời

Thành viên om phan lao ra bien

Thành viên được: 2 năm (since 19 Tháng 1, 2015)
Quyền hạn: Thành viên đã đăng ký
Họ và tên: Ôm Phản Lao Ra Biển
Vị trí:
Website:
Về:

Hoạt động của om phan lao ra bien

Điểm: 890 điểm (hạng #5)
Các câu hỏi: 5 (trong đó có 1 câu trả lời hay nhất)
Các câu trả lời: 11
Các bình luận: 3
Đã bỏ phiếu cho người khác trong: 2 câu hỏi, 17 câu trả lời
Bỏ phiếu cho người khác: 17 bỏ phiếu, 2 rút phiếu
Nhận phiếu từ người khác: 2 bỏ phiếu, 0 rút phiếu

Wall for om phan lao ra bien

This user has disallowed new posts on their wall
i just want to say hi, don't kill me
31 Tháng 3, 2016 bởi Ôm Phản Lao Ra Biển
...